Selecteer een pagina

"Wij geven richting aan verandering!"

Coaching |Consultancy | Interim Management | Programma- en projectmanagement Training | Verandermanagement

Interim Management & Consultancy

Bent u op zoek naar tijdelijke externe ondersteuning voor de begeleiding van een verandering of bij de implementatie van een project?

MPR Partners biedt uitkomst. Wij beschikken over een ruim netwerk van ervaren professionals, waardoor wij een selectie kunnen maken op basis van de door u gevraagde kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.

“MPR staat voor de drie pijlers waarvanuit wij opereren: Mens, Proces en Resultaat.”

Dit is wat wij doen…

Coaching

Voor steeds meer organisaties geldt dat de beschikbare middelen (o.a. tijd, geld, etc.) minder worden, daar waar de ambities steeds groter worden.

Effectief samenwerken is daarom een belangrijke succesfactor voor bedrijfsvoering geworden. De ontwikkeling van de doelmatigheid van een team is echter niet vanzelfsprekend. Samenwerking verloopt stroef en de resultaten blijven achter. Verbetering is noodzakelijk.

Wij helpen het potentieel van een team volledig te benutten. Wij coachen teams en hun leiders om effectief samen te werken en prestaties te verbeteren.“

Consultancy

Wij helpen u bij de strategie executie van uw organisatie. Met uw business- en/of klantstrategie als vertrekpunt, maken wij samen de vertaling naar concrete oplossingen ter verbetering van de effectiviteit van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen.

Wij borgen veranderingen en houden resultaten op de lange termijn vast. Dit doen wij door naast de kwaliteit van veranderingen evenredig veel aandacht te hebben voor de acceptatie van diezelfde veranderingen.

Het implementeren van het voorgestelde managementadvies maakt onderdeel uit van de opdrachtformulering.

Interim Management

Als u tijdelijke externe ondersteuning zoekt voor vervanging, de begeleiding van een verandering en/of bij de implementatie van een project, biedt MPR Partners uitkomst.

Wij beschikken over een ruim netwerk van ervaren professionals, waardoor wij een selectie kunnen maken op basis van de door u gevraagde kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.

Programma- en projectmanagement

Klanten, concurrenten, wetgeving en technologische innovatie vereisen dat organisaties het vermogen hebben snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit!

Veranderen en wendbaar zijn, is echter complex. Continuïteit en groei van organisaties is steeds meer afhankelijk van gerichte verbeter-programma’s en/of projecten. Een professionele projectorganisatie is essentieel.

Wij creëren het juiste klimaat voor verandering, verbinden de verandering aan uw organisatie en ondersteunen bij de implementatie en borging. Wij houden daarbij rekening met de belangen van de verschillende stakeholders.“

Training

Vergroot de effectiviteit van uw medewerkers en leiders door persoonlijke ontwikkeling.

Wij beschikken over een gevarieerd trainingsaanbod op het gebied van continu verbetermethoden. De geboden trainingen, cursussen en workshops zijn praktisch toepasbaar. Uw leerdoelen, thematiek en gewenste resultaten vormen de basis voor een training op maat, aansluitend bij de leerbehoeften van uw organisatie.

Alle leergangen kennen een evenwichtige verdeling qua ontwikkeling van kennis en vaardigheden, zijn interactief en kennen een optimale koppeling met de dagelijkse praktijk.

De trainingen worden verzorgd door professionals met ruime praktijkervaring in verschillende sectoren. De trainers onderscheiden zich met inspiratie, plezier en hartstocht voor hun vakgebied.

Verandermanagement

Organisaties worstelen enorm met alle veranderingen die op hen afkomen. Alleen organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden zullen in de toekomst succesvol zijn. Aanpassingsvermogen is een succesfactor om uw concurrentiekracht te versterken. Verbeteren en vernieuwen is de nieuwe constante!

Wij beschikken over verschillende professionals die u kunnen begeleiden in verandering naar ‘de organisatie van morgen’.

We hanteren een integrale (verander-)aanpak. Deze wordt gekenmerkt door ook ruim aandacht aan de menskant van verandering te besteden. Dooimpactvolle coaching op houding & gedrag en leiderschap wordt een duurzame verandering gerealiseerd.“

Mens

Mensen maken het verschil

“Wij zijn in staat met plezier en passie uw organisatie voor verandering te inspireren en te mobiliseren. Daarbij raken en bewegen wij mensen door (zelf-)inzicht te geven in aanwezige kwaliteiten. Wij helpen dit potentieel te benutten en door te ontwikkelen binnen de beoogde verandering. Leren is gedragsverandering!”

Proces

Procesmanagement vormt de basis om te verbeteren

“Het succes van een onderneming hangt af van een voortdurende verbetering van kwaliteit en productie. Wij gaan op zoek naar de meest efficiënte en effectieve manier van waarde creëren. Wij maken processen beheersbaar met voorspelbare resultaten. We maken de huidige procesflow inzichtelijk en identificeren waar mogelijk verbeteringen.

Bij procesherontwerp houden wij rekening met de mogelijkheden en kansen die de huidige technologische ontwikkelingen ons bieden.”

Resultaat

Wij dragen bij aan continuïteit en groei van uw onderneming

Wij maken samen met u de vertaling naar concrete en duurzame oplossingen. Wij helpen u deze te implementeren

ter verbetering van de effectiviteit van uw bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen. Wij creëren aantoonbare waarde voor uw klanten, medewerkers en uw bedrijf. Nu en in de toekomst. Hiermee dragen wij bij aan de continuïteit van uw onderneming.